Solåkra

Svart Stambokförd besättning

          KRAV-ekologisk


Avelsbesättning av Svart Angus med fokus

på hållbara och lättskötta djur, hög

köttkvalité och effektiv grovfoderomvandling.Välkomna att kontakta oss för mer information!Kontakt

Olof Friberg

Köinge, Hörby

Telefon: 0738442709

E-post: info@solakra.se


Eller fyll i kontaktformuläret:

 
 
 
 

Start av jordbruksföretag med KRAV-ekologisk växtodling och nötuppfödning. Även skogsproduktion och biodling bedrivs i företaget. För etableringen har Startstöd beviljats.